Teamwork.
Tillsammans, hela vägen.

Vår professionella logistiklösning innebär att vi kan hantera hela processen från order till snabb och säker leverans, på mest effektiva sätt. I vår arbetsmodell analyseras flöden, kostnader och processer, för att erbjuda en logistiklösning som är funktionell, adderar effektivitet och ger en bättre kundupplevelse för dina kunder. 

Långsiktiga partnerskap innebär nästan alltid förändringar. Vårt arbetssätt som logistikkonsulter är stabilt men följsamt, för att uppnå ständiga förbättringar, effektivitet och lönsamhet. Växer du, så växer vi med uppgiften. Ändrar du riktning följer vi med. Flexibla lagerytor, teknisk utveckling och moderna lösningar ger dig utrymme att utvecklas.

IT-utveckling

Hög tillgänglighet och servicegrad med 23 personer i teamet.

Vi söker alltid nya vägar för att ge dig ett försprång och nöjdare kunder.

Genomförande i korta drag:

  • Uppstart av projekt
  • Projektägare
  • Dedikerad projektledare
  • Testledare samt testgrupp
  • Styrgrupp

Certifierad kvalitet

Som kund hos Electra Logistics har du ett eget engagerat team med ansvarig projektledare, produktionsledare och delivery manager. Teamet arbetar enligt processorienterade rutiner, med kontinuerlig uppföljning på daglig basis och på regelbundna möten samt via kundanpassade rapporter.

CERTIFIERAD MILJÖ

Vår miljöpolicy är genomarbetad och tydlig, vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket bl.a. innebär att vi har:

  • en uttalad miljöpolicy
  • minimerar utsläpp/föroreningar
  • regelbundna uppföljningar
  • genomarbetade miljömål
  • arbetsmiljöpolicy

Genomarbetade processer

Electra Logistics har en tydlig intern kvalitetspolicy, vi är certifierade enligt ISO 9001 och vårt arbetssätt utgår från genomarbetade processer som gör att din verksamhet flyter på till 100 procent.

Inbound. Säkra inleveranser, central godsmottagning, inleveranskontroll till WMS, inkubationslager

Outbound. WMS, bästa transportsätt, ständiga förbättringar

Returer. Säker koppling till order, kontroll av innehåll, återrapportering till kund

Rework, VAS. Frakthantering, emballage, ompaketering, uppdatering, ommärkning, avhallshantering

KUNDTEAM

Som kund hos Electra Logistics har du ett eget engagerat team med ansvarig projektledare, produktionsledare och delivery manager. Teamet arbetar enligt processorienterade rutiner, med kontinuerlig uppföljning på daglig basis och på regelbundna möten samt via kundanpassade rapporter.

Du är alltid välkommen att höra av dig. Ring eller maila någon av oss. Kontakta oss